Siz yazın bilgisayar okusun...

C# ile ilginç bir uygulama yapacağız şimdi...
bu uygulamada formumuza 1 adet textbox ve 1 adet buton koyacağız...
nesneleri formumuza koyduktan sonra Project Menüsünden Add Reference diyelim...
sonra COM sekmesine gelelim, burada Microsoft Speech Object Library var... onu seçip OK diyelim...
Kod penceresindeki kütüphane ekleme kısmına aşağıdaki kodu yazalım:

using SpeechLib;

şimdi butonumuzun click olayına aşağıdaki kodları yazalım:

SpVoice ses = new SpVoice();
ses.Speak(textBox1.Text,SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFDefault);

şimdi F5 ile projemizi çalıştırabiliriz, textbox'a yazı yazıp butona tıklayın ve sonucu görün Göz kırpan programlarınızda uyarı, bilgi vs. bölümlerde kullanabilirsiniz...

Vista'da PHP Local Host ile çalışmak

vista'ya herhangi bir local server programı kurdunuz ancak bir türlü çalışmıyor... ne yapılacak? hemen denetim masasına girin klasik görünümde yönetimsel araçlar'a girin, oradan Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni açın sağdaki eylemler bölümünden Durdur'a basın, işlem tamam, artık server programınızı baştan açarak çalıştırabilirsiniz, iyi kodlamalar...

Ekonomik Krizin Çözümüne Fikra Tadinda Bir Hikaye

Mevsim yaz, aylardan agustos... Riviera kiyisinda küçük bir kasaba, yaz sezonu ancak yagmur yagiyor, yani kasaba bombos, herkesin borcu var ve kredi ile yasiyorlar. Sans eseri otele zengin bir Rus geliyor ve resepsiyona 100 dolar birakip, odaya bakmaya çikiyor. Otel sahibi parayi hemen alip, kasaba olan borcunu ödüyor. Kasap, 100 dolari hemen kaparak toptanciya olan borcunu vermeye gidiyor. Toptanci büyük bir sevinçle parayi alip, kriz nedeniyle kredili hizmet veren son defa birlikte oldugu kadina götürüyor. Kadin parayi alip ayni otele giderek oraya olan borcunu ödüyor. Ve o anda Rus müsteri odadan geri dönüyor ve odayi begenmedigini söyleyip 100 dolarini geri alarak kasabayi terk ediyor. Rus müsterinin bu ziyaretinden somut olarak hiç para kazanan olmuyor; ancak, TÜM KASABA BORÇLARINDAN KURTULUYOR VE GELECEGE ÜMITLE BAKIYOR...

ONE MİNUTE..!

Irak ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ihalesi "davos fatihi" akp hükümeti tarafından "İSRAİL" 'Lİ firmalara verilecek...!

Danıştay tarafından bozulan karar meclis tarafından hiçbir düzenleme yapılmadan yeniden kabul edilmek istendi ve danıştaya yeniden gönderildi.

Karar kabul edilirse ne olacak , bu ihale neden bu kadar önemli ? Muhalefet partileri olaya ne tepki gösterdiler, iktidar kendini nasıl savundu :"Vali de dile getirdi
Arzı Mevud içinde yer alan bu toprakların; yasal yollardan 5 yıllık temizleme süresinin ardından 44 yıllığına organik tarım gerekçesiyle İsrailli firmalara ihale edilmesinden endişe ediliyor. İsrail’in bu bölgeye yönelik ihaleleri almak istediği, daha önce Kilis Valisi Aslan Kütük tarafından da dile getirilmişti.
Adı geçen İsrail firmaları
Temizle-Kullan modelinden önce gündeme gelen ‘yap-işlet-devret’ yöntemi ile ihaleye çıkılan; ulusal güvenlik nedeniyle iptal edilen Mardin ihalesine İsrail’in destek verdiği üç İsrail şirketinin başını çektiği üç ayrı konsorsiyumun başvurduğu ortaya çıktı. Bu konsorsiyumların içerisinde; Quadro, Redwing ve Mott isimli firmanın adı geçiyordu.
AKP hükümeti, Irak ve Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi işini 44 5 yıllığına bu arazilerde tarım yapacak firmaya ihale etmekte ısrar ediyor. Mayın temizleme ile organik tarım yapmanın farklı işler olduğu gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilen düzenlemede herhangi bir değişiklik yapmayarak önceki kararında direten Hükümet; Danıştay kararına rağmen ‘mayın temizleme ile organik tarımı’ aynı firmanın yapmasını istiyor. Mayınlar temizlendikten sonra Arzı Mevud içinde yer alan bu toprakların; yasal yollardan 5 yıllık temizleme süresinin ardından 44 yıllığına organik tarım gerekçesiyle İsrailli firmalara ihale edilmesinden endişe ediliyor.
Karasal mayınların temizlenmesini öngören Ottowa anlaşmasına imza atan Türkiye’nin, mayınları temizlenmesi meselesini organik tarımla birlikte ihale etmedeki ısrarı bir türlü anlaşılamıyor. Danıştay’ın iptal kararından sonra yeni bir kanun tasarısı şeklinde Meclis’e sunulan düzenleme, Tarım ve Köy İşleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul’da görüşülmeye başlandı. Ancak Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren bir konudaki düzenlemenin Milli Savunma Komisyonu’nda ele alınmaması sert eleştirilere neden oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı ile daha önceki düzenlemede aynen ısrar ediliyor. Hükümet, Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘35 milyon dolar verilmesi’ halinde yapabileceğini belirttiği temizlik için; 14 firmadan teklif alan Maliye Bakanlığı’nın karşısına 50 milyon dolar ile 1,5 milyar dolarlık bir rakam çıkmasına rağmen önceki kararında direniyor. Maliye Bakanlığı’nın, işin maliyeti konusunda net bir rakam ortaya koymaması da eleştiriliyor.
877 km’lik mesafe
Verilen bilgiye göre, temizlenmesi gereken alan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinin büyük kısmı Suriye, bir kısmı Irak ile olan sınır bölgesini kapsayan 877 km’lik ve 216 bin dekarlık alanı kapsıyor. Türkiye’nin taraf olup imzaladığı Ottowa Sözleşmesi, 21 Ekim 2004 tarihinde onaylamış; 2005 Nisan ayında da yürürlüğe girmişti. Buna göre Türkiye’nin, en geç 1 Mart 2008′den itibaren depolarında bulunan mayınları imha etmesi, en geç 1 Mart 2014′e dek toprağa döşeli tüm mayınları temizlemesi gerekiyor. Bu bölge Türkiye’nin güvenlik açısından en riskli, en kritik bölgesi. Bölgede yerli ya da yabancı özel şirketlerin kırk dört yıl o toprakları işgal etmesi, Türkiye’nin güvenliği açısından son derece ciddi sakınca oluşturacağı belirtiliyor.
Özellikle daha önceki ihalelerle İsrailli firmaların bizzat ilgilenmesi, bu işin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durumu dikkate alan Danıştay, daha önceki 2005 yılındaki Bakanlar Kurulu kararnamesine istinaden yapılan ihaleleri ve şartnameyi iptal etti. Ve Mayınlı sahanın temizlenmesiyle, temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde kullandırılması işlerinin aynı firma tarafından yapılamayacağına hükmetti.
İsrail’in gözü burada
Ancak hükümet yeni tasarıda; önceki düzenlemesinde ısrar ediyor. Tasarıda yine, mayınlı arazilerin temizlenmesi karşılığında aynı firmaya arazide organik tarım yapma imkânı veriliyor. Böylece hem organik tarıma uygun hem de petrol rezervleri bulunan bu arazilerin yabancıların eline geçmesinin önü açılacak. Özellikle İsrail’in organik tarım yapma gerekçesiyle Arzı Mevud içerisindeki bu bölgeye yönelik ihaleleri almak istediği, daha önce Kilis valisi tarafından dile getirilmişti. Bu ihaleleri kaçırmayacak İsrail, uluslar arası firmaları aracılığıyla yüksek kalite ve büyüklüğe sahip bu bölgeye 44 5 yıllığına yerleşmek istiyor.
2. Gazze olur!
Tasarı hakkında fazla bilgisi olmadığı için savunmakta oldukça zorlanan yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Önce temizleme işini ihale edeceğiz” diyerek herkesi şaşırttı. Daha sonra ikisini bir arada yapan şirket olabileceğini söyleyen Şimşek, “Şu anda Türkiye’de veya başka bir tarafta, belki hem, tarımsal faaliyette uzmanlaşmış hem de mayın temizlemede uzmanlaşmış firma yoktur, bilemiyorum. Ama bu türden bir faaliyetin yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Siz ihaleye çıkarsınız, bir firma, bir mayın temizleme firmasıyla da anlaşır; dolayısıyla birlikte de bu işi yapabilirler. Buna aykırı bir şey yok” diye konuştu.
CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin ise, Gazze hatırlatması yaparak, “Gazze’de yaşananlar için haklı bir hiddet içinde olanların, benim ülkemin toprağını ne İngiliz ne Ukraynalı ne İsveçli ne de İsrailli firmalara verme hakları olabilir. Hükümetin ülkemizin güneydoğusunda ikinci bir Gazze yaratmaya hakkı yoktur. Ancak biliniz ki bu tasarıyı yasalaştırdığınızda ülkemizde ikinci bir Gazze’yi bizzat yaratmış olacaksınız” dedi.
Hükümet teklifi
Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri
Madde 3- (1)Mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemez. Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise, kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların bir yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Plan Bütçe Komisyonu
Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri
Madde 3- (1) Maliye Bakanlığınca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde, mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı, taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise, kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçemez.
“İsraillilere verilmesin”
MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, devletin milletin çıkarlarına uygun olarak mayınları temizletmesini isteyerek, “Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı’na “One minute” demişti. Biz de şimdi Sayın Bakanımıza ‘one minute’ diyoruz. Burada da yine İsraillilere verilmek üzere olan bu toprakları bizim ettiğimiz yemine uygun olarak, Türk milletinin çıkarına kullanmak üzere bir düzenleme yapılsın” dedi.
DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da, “Siyasi iktidar, her zaman olduğu gibi ‘Şeytan ayrıntıda gizlidir’ sözünü haklı çıkarırcasına tasarıya öyle maddeler, bölümler eklemişler ki bunları savunmak olanaklı değildir” dedi. Bu arazilerin niye mayın kurbanlarına verilmediğini soran Birdal, “Neden bu temizlenecek alanlar az topraklı ve topraksız yoksul köylülere verilmeyecektir?” dedi.
AKP Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın ise, temizlenecek alandaki arazinin tarımsal amaçla kullanılmak üzere en az sürede kullanıma talip olan ihaleciye verileceğini belirterek, “Bu ihale bir bütün olarak yapılacağı gibi, parçalı olarak da yapılması mümkündür” dedi.


Saadet partisi genel başkanı Numan Kurtulmuş ihalenin sakıncaları hakkında şunları dedi :

1. "Bu arazi, maalesef önümüzdeki 50 yıllığına, yarım asırlığına başkalarının kullanımına açılacaktır. Üsluptan ve tartışmalardan anlaşılan, yabancı firmaların ilgilendiği bir alandır. Öyle görünüyor ki, çoğu İsrailli firmaların ilgilendiği bir ihaledir. Türk ortaklığı gibi görünen ortaklıkların arkasında İsrail ortaklıkları mevcuttur. Biz bu kadar verimli arazileri, başka bir ülkeye, başka bir gruba devrediyoruz" 2. "GAP, Türkiye’nin uzun yıllardır yatırım yaptığı bölgedir. Sulama kanalları, barajlar ve diğer imkanlarıyla, önemli merhaleler katedildi. Önümüzdeki dönemde dünya sağlık örgütünün raporlarına göre, su ve gıda krizi olacak. Su kaynakları kıtlaşacak. Ciddi gıda açığı olacak. Türkiye son 50 yılını yoğunlaştırdığı bu bölgedeki su kaynaklarını da, yabancı konsorsiyumlara vererek kontrolünü elimizden çıkarmış olacağız". 2004 yılında AB ilerleme raporunda yer alan su havzalarının İsrail ve komşuları tarafından adil bir şekilde kullanmasını sağlayacak uluslar arası bir su idaresinden bahsedildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "GAP bölgesinin su imkanlarının bu şekilde elden çıkarılması, bizim AB ilerleme raporlarındaki kimsenin konuşmadığı bu maddeye dikkati çekmemizi zorunlu kılmaktadır" dedi. 3. "İstimlak konusundaki mahkemeler hala devam ediyor. Devlet, bu ihaleyle toprakları bir yabancı firmaya 49 yıllığına devrederse, devletle ilgili hukuki sıkıntıların çoğu da kamuya yük olarak kalacak" (Bu araziler gecmiste devlet tarafindan ozel muhataplardan istimlak edilmisti). 4. Dördüncü sakıncanın ise bu arazilerde Kibutz adı altında kurulacak tarımsal çiftlikler olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, daha önce İsrail’in Türkiye’den bu konuda istekte bulunduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık 10 dönüme bir kibutz kurulacağını ve her kibutz da 15 aile kurulacağını düşünürsek, bütün mayınlı arazilerde 500 bin ilave vatandaşın gelip çalışma imkanı ortaya çıkacak. Aileleriyle birlikte bu, 2 milyona yakın insan demektir. Diyelim ki, İsrailli firmalara verirsek bu arazileri, bu kibutzlarda kimler çalışacak? Hangi milletin çocukları olacak? Dışarıdan gelecek işgücünün sakıncaları neler olacaktır?" diye sordu. 5. Tasarının beşinci sakıncasının yer altı zenginlikleri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu bölgede, petrol ve doğalgaz rezervi açısından oldukça geniş imkanlara sahip. Dolayısıyla Türkiye devleti, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini bu bölgede nasıl sürdürecektir?" dedi. 6. Suriye ile ilişkilerin sıkıntıya girmesinin de başka bir sakınca olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu süreç, Suriye ile ilişkileri ciddi şekilde sıkıntıya sokacaktır. Golan Tepelerindeki su kaynakları İsrail’in kontrolünde. Türkiye tarafındaki kaynaklar da İsrailli firmaların eline geçerse, bütün su kaynakları sıkıntıya girecektir. Bu şekildeki Suriye, Türkiye ile ilişkilerini nasıl sürdürecektir? " diye konuştu. 7. Yedinci sakıncayı Gazze topraklarının kaybedilmesiyle açıklayan Numan Kurtulmuş, "Gazze’deki, Batı Şeriadaki topraklar da benzer şekilde kaybedilmişti. Bunları söylediğimiz zaman, komplo diyenlere; Gazze lafından hoşlanmıyorlarsa; Kıbrıs’ı hatırlatmak isteriz. Kıbrıs’ın bizim elimizden çıkması, İngiliz gemilerinin ikbal ihtiyaçları dolayısıyla adada kendilerine belli süreyle belli haklar verilmesiyle başladı. Ama ondan sonra baktık ki, Kıbrıs diye bir yer kalmamış. Türkiye bu topraklarını bu şekilde ihale ederse, kaybetme riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu. 8. Sekizinci sakıncayı Sevr haritasında gösteren Numan Kurtulmuş, "Bu harita sevr haritasıdır. Bu haritada ısrarla söylenilen, gösterilen yerlerden birisi de burasıdır. Bu alan, şimdi ısrarla ihale çıkarılmak istenen alandır" dedi.

(alıntı)

Edit: :)

10 popüler cep telefonu

10 popüler cep telefonu
Hangi cep telefonu sektörde hangi etkiyi oluşturuyor? Howstuffworks sitesinde yer alan haber, çağımızın en popüler 10 cep telefonu sıraladı.


1990'ların başındaki filmlere geri dönüp baktığınızda, filmdeki karakterlerden genelde birinin cep telefonu kullandığı gözünüze çarpar. O zamanlardaki cep telefonları yaklaşık ev telefonu kadar, hatta daha büyük olabiliyordu ve oldukça da ağırdı.

Elbette şimdi filmlerde ve reklamlarda gördüğünüz cep telefonları çok daha küçük, ince ve bir cebe kolayca sığabilecek boyutta. Cep telefonları artık sadece cep telefonu değil. Şimdi akıllı telefon (smartphone) diye isimlendirilen bu telefonlar, kamera, video, MP3 çalar, internet, e-mail ve GPS navigasyon gibi onları çok daha kullanışlı ve çekici hale getiren özelliklerle dolu.

İşte sitede yer alan en popüler 10 cep telefonu sıralaması:


10. Samsung Flipshot: Bu telefon yüksek çözünürlüklü resimleri ve eşsiz tasarımıyla insanların dikkatini çekiyor. Telefon, 3 megapiksel kameraya, düşük ışıkta çekip yapmak için flaşa, daha keskin görüntüler elde etmek için oto-fokusa ve video çekmek için camcorder (video alıcısı ve ses kayıt cihazı karışımı aygıt) kapasitesine sahip.

Çevir – Bük sistemi (flip-twist) sayesinde bulunduğunuz ortamdaki en ilginç görüntüleri etrafınızdaki insanları rahatsız etmeksizin yakalama imkânı sunuyor. 180 derece çevrilmeye ve bükülmeye izin veren bu cep telefonundaki bilgilerinizi dizüstü bilgisayarınıza kolaylıkla aktarabilmeniz adına Bluetooth sistemi de son derece yararlı.


9: Sony Ericsson s500i: Sony Ericsson s500i, cep telefonu dünyasının nerelere gittiğini en iyi yansıtan cihazlardan biri. Bluetooth yeteneği, 2 megapixel kamerası, mp3 ve AAC formatlarını destekleyen müzik çaları, çalar saati, ajandası, telefon rehberi, web tarayıcısı imkânı ile sahip olmak istediğiniz tüm teknik detayı içinde barındırıyor.

Ancak en büyük özelliği ekranda kullandığınız duvar kağıdının rengine göre butonlarının renk değiştirebiliyor olması. Artık bulunduğunuz ortama göre telefonunuzun rengini ayarlama imkânına sahipsiniz. 240x320 pixel çözünürlükte 262.000 renk gösterme kapasitesine sahip TFT ekranı da size ayrı bir şıklık veriyor.


8: LG Vu: LG, bu modeliyle diğer akıllı cep telefonlarına benzer bir ürün ortaya koymaya çalışıyor. Örneğin, IPhone ve BlackBerry de olduğu gibi TV görüntülerini ve seslerini kaydetmenize imkan veriyor. 3 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip olan Vu: AT & T Mobil TV yayınlarına abonelik imkânı sağlıyor. Yana yatırdığınızda geniş ekran bir televizyona dönüşen Vu'nun uzatılabilir bir de anteni var. Kablo veya uydu yayınlarını alabilmek için 15 ila 30 dolar arasında değişen paketlere üye olmanız gerekiyor. Bluetooth, 2 megapixel kamera ve GPS navigatör de sayılması gereken diğer özellikleri arasında yer alıyor.


7: Nokia 6555: Diğer akıllı telefonlar ortalama 262.000 renk sunarken NOKIA 6555, 16.000.000 renk sunarak sizleri hayrete düşürüyor. Bu kadar renk sonucunda oluşacak görüntü kalitesini hayal etmek size kalmış.

240x320 pixel ekranı, 1.3 megapixel entegre kamerası bulunan telefon, 99.6mm x 44.3mm x 19.6mm boyutu ile uzun fakat son derece ince bir cep telefonu. Sahip olduğu 30MB' lık telefon hafızası sayesinde binlerce telefon numarasını, e-posta adresini hafızasında tutabiliyor. Çeşitli çevrimiçi yayınlara (AT & T, napster, yahoo gibi) abonelik imkânı sağlaması da artısı.


6: Apple iPhone: Haziran 2007'de ortaya çıkan iPhone bütün standartları altüst eden bir cihaz oldu. Öyle ki telefonun yeniden icadı olarak bile nitelendirildi. Çıktığı zaman başka bazı akıllı cep telefonları da olmasına rağmen iPhone çok başka bir cihaz olarak onlardan ayrıldı. İçinde iPod Mp3 çalar, internet erişimi (e-posta, harita tarama vs...) ve en önemlisi çoklu dokunmatik ekran özelliği ile kendinden sonra gelen telefonlara öncülük etmeyi başardı.

Hareketi algılayan bir özelliği de var iPhone'nun. Ekranı yan yatırdığınız zaman görüntü de ekran üzerinde yön değiştirerek wide screen olanağı sağlamakta. Yüklediğiniz video ve resimlerle sizi başka âlemlere götürüyor.


5. Samsung Glyde (U940): Birçok akıllı cep telefonu sizlere bilgisayar özelliklerini sunmaya çalışıyor. Özellikle mesaj yazmak için tam klavye koyulmuş olan cep telefonlarında yer sorunu nedeniyle butonlar küçük oluyor ve bu da yazma esnasında sizin birçok hata yapmanıza neden oluyor. Samsung bu modeliyle bu probleme çözüm getiriyor. Kayar kapağı açıldığında 2. katman tamamıyla bir klavyeye dönüşüyor ve sizi bu problemden sonsuza kadar kurtarıyor. Haliyle bu da webde sörf yaparken size çok ayrı bir zevk katıyor.

Kablosuz olarak müzik ve video indirmenize olanak sağlaması, 2 megapixel kamerası, Bluetooth ve 8 GB veriye kadar SD kart takmanıza izin veren bir kart yuvası da telefonu diğerlerinden çok ayrı bir noktaya taşıyor.


4. Motorola RAZR: Telefona ön taraftan baktığınızda diğer katlanır telefonlara benziyor. Boyutları bir sakız paketinden biraz daha büyük olan telefonun dışta saati ve gelen aramaları gösteren küçük bir ekranı bulunuyor. Kapağını çevirir çevirmez ondaki farklılığı görüyorsunuz. 99 mm uzunluk ve 55 mm genişlikle beraber sadece 20 mm kalınlıkta olan telefon, neredeyse kâğıt kadar ince.

Kendisi ile kıyaslanabilecek diğer tüm telefonlardan daha geniş bir ekran sahip ve hepsinden daha ince. İnternet bağlantısı açısından da son derece ideal. İnce tutkunlarının da en önemli favorisi.


3: LG Chocolate: LG VX8500 ya da daha fazla bilinen adıyla LG Chocolate 149$ gibi düşük bir fiyata rağmen yapılan gösterişli kampanyalar sayesinde en çok satanlar arasına girmeyi başardı. Yani tamamen bir pazarlama harikası oldu. Bluetooth, dâhili kamera ve medya oynatıcısı var sadece. Ama çok popüler. Chocolate ismi ise telefonun temel şeklinden geliyor. (Kutu gibi, çikolataya benzeyen dikdörtgen şekli.)


2: RIM BlackBerry Pearl: Blackberry cep telefonu üreticisi RIM, tarafından geliştirilen telefon, cep telefonu dünyasında çok popüler oldu. İnternete her daim bağlı ve size gelen e-postalara saniyesinde ulaşmanızı sağlayan bir teknoloji olan blackberry sayesinde çok kullanışlı bir cihaz. Hatta bazı cep telefonu kullanıcıları gecenin bir yarısında maillerini kontrol etmek için kalktıklarını bildiriyorlar. Q klavyeye sahip olması da ayrı bir artı tabi ki.

1: Apple iPhone 3G: Efsane iPhone'dan çokta farkı olmayan iPhone 3G, satın almak isteyenler tarafından günlerce mağaza önünde beklenerek alınmış bir cihaz. Uzun süre de en çok satılan cihaz olacağı muhakkak. Önceki sürümden farkı metal olan bazı kısımların plastik olarak değiştirilmesidir. Bu yöntemle biraz daha hafiflemesi amaçlanmıştır. Uzun pil ömrü ve tam şarj ile 24 saat müzik dinleyebilme özelliğine sahip olan telefonda, GPS ve 70 ülkenin önceden kaydedilmiş görüntüsü bulunuyor. En önemli farkı 3. nesil özellikleri sağlamasıdır. Daha hızlı 3G kablosuz iletişim, GPS sistemi ile tahtını uzun süre koruyacak gibi görünüyor. Bazı analistler, yılın son çeyreğinde Apple'ın yaklaşık 5 milyon iPhone satacağını öngörüyorlar.

Firefox'ta arama sonuçlarını yeni sekmede gösterme

Bir firefox kullanıcı olarak, yaptığım aramların sonuçlarını aynı sekme üzerinde görütülenmesi beni rahatsız ediyordu, biraz araştırım ve arama sonuçlarının yeni sekmede gösterilmesini sağlayan ayarı buldum.

Bunun için arama yaparken ALT+ENTER tuşlarını kullanmak aramları yeni sekmede görütüleyecektir ama kalıcı bir çözüm için aşağıdaki kolay adımları takip edin.1. Firefox'un gizli hazinesi olan bölüme girmek için adres satırında

about:Config

yazıyoruz.

2. Filtre kısmına aradığımız satırı bulmak için aşağıdaki satırın tamamını ya da bir kısmını yazıyoruz,

browser.search.openintabaradığımız satırın varsayılan değeri FALSE onu bir tık ile TRUE yaparak işlemimizi bitiyirouz. Hepsi bu kadar (:

Looking At The Sun - Gramercy Arms
Yasal ve ücretsiz indirme linki: Download: 'Looking at the Sun' (MP3)

Legal and Free download link: Download: 'Looking at the Sun' (MP3)Chuck dizisinin s02e22'de yer alan güzel bir parçası, keyfini çıkarın.

Chuck me!

LOOKING AT THE SUN

Oh yeah I’m looking at the sun
Me and everyone
Looking at you

What’s new?
I guess I’ve never seen
A world so green
Here beside you

Ba ba ba ba

This day is the perfect day
There’s nothing in our way
This is our time

I know what I’m holding in my arms
Keep it safe and warm
Just you and me now

Oh yeah
I’m looking at the sun
My darling young one
Here beside you

Right now
Before our world so green
Grows cold and changes scene
And the nights get darker

For now
I’m looking at the sun
Someday the rain might come
But I love the sunshine