c# decimal to binary Onluktan ikiliğe çevirme kodu

bir texbox bir label ve bir buton.. butonun click event'ına yazıyoruz aşağıdaki kodu:int sayi, kalan;
string yaziKalan= "";
sayi= Convert.ToInt32(textBox1.Text);
while (sayi!=0)
{
kalan= sayi %2;
sayi=sayi/2;
yaziKalan = kalan.ToString() + yaziKalan;
}
label1.Text=yaziKalan;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder