C#’ta Şart İfadeleri

1. IF KONTROLÜ
if kontrolünün iki adet yazım şekli vardır:
• if (gerçekleşecek şart)
{
şart gerçekleştiğinde yapılacaklar
}
else
{
şart gerçekleşmediğinde yapılacaklar
}


• if (gerçekleşecek şart 1)
{
1. şart gerçekleştiğinde yapılacaklar
}
else if (gerçekleşecek şart 2)
{
2. şart gerçekleştiğinde yapılacaklar
}
else
{
şartların hiçbiri gerçekleşmediğinde yapılacaklar
}
NOT: Eğer yapılacaklar tek satırlık bir kod ise küme parantezlerine gerek yok.

Örnek Uygulama 1.
Kullanıcıdan bir sayı istenecek, eğer sayı çift ise ekrana “girdiğiniz sayı çift”, tek ise “girdiğiniz sayı tek” yazdırılacak.
int sayi, sonuc;
tekrar:
Console.WriteLine("Bir sayi giriniz:");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = sayi % 2;
if (sonuc == 0)
{
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı çift...");
}
else
{
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı tek...");
}
goto tekrar;
Örnek Uygulama 2.
Kullanıcıdan bir sayı istenecek, eğer sayı negatif ise ekrana “sayı negatif”, pozitif ise “sayı pozitif”, hiçbiri değilse “sayı 0” yazdırılacak.
int sayi, sonuc;
tekrar:
Console.WriteLine("Bir sayi giriniz:");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = Math.Sign(sayi);
if (sonuc == -1)
{
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı negatif (-)...");
}
else if (sonuc == 1)
{
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı pozitif (+)...");
}
else
{
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı işaretsiz (0)...");
}
goto tekrar;

2. SWITCH – CASE KONTROLÜ
Yazım şekli:
switch (değişken)
{
case değer1:
değişken değer1’e eşitse yapılacaklar
break;
case değer2:
değişken değer2’ye eşitse yapılacaklar
break;
case değerN:
değişken değerN’e eşitse yapılacaklar
break;
default:
değişken hiçbir değere eşit değilse yapılacaklar
break;
}

Örnek Uygulama 1.
Kullanıcıdan istenilen plaka numarasının hangi ilimize ait olduğunu söyleyen programı yazınız.
int plaka;
tekrar:
Console.WriteLine("Bir plaka numarası giriniz:");
plaka = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Clear();
switch (plaka)
{
case 06:
Console.WriteLine(plaka + " ankaranın plakasıdır... \n");
break;
case 34:
Console.WriteLine(plaka + " istanbulun plakasıdır... \n");
break;
case 35:
Console.WriteLine(plaka + " izmirin plakasıdır... \n");
break;
default:
Console.WriteLine("Böyle bir plaka kayıtlı değil!!!\n");
break;
}
goto tekrar;
Örnek Uygulama 2.
Kullanıcıdan istenilen ilin plaka numarasını veren programı yazınız.
string ilimiz;
tekrar:
Console.WriteLine("Plaka numarasını öğrenmek istediğiniz il?:");
ilimiz = Console.ReadLine();
Console.Clear();
switch (ilimiz.ToLower())
{
case "ankara":
Console.WriteLine("Ankara'nın plakası 06'dır...\n");
break;
case "istanbul":
Console.WriteLine("İstanbul'un plakası 34'tür... \n");
break;
case "izmir":
Console.WriteLine("İzmir'in plakası 35'dir... \n");
break;
default:
Console.WriteLine("Böyle bir il kayıtlı değil!!!\n");
break;
}
goto tekrar;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder